Proiect „Metoda inovativa de evaluare si management a pacientilor cu cardiomiopatii“, cod SMIS 156063

Proiect „Metodă inovativă de evaluare și management a pacienților cu cardiomiopatii“, cod SMIS 156063

CARDIOMED SRL (Beneficiar), in parteneriat cu UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA (Partener 1) deruleaza incepand cu data de 30.12.2022, proiectul „Metodă inovativă de evaluare și management a pacienților cu cardiomiopatii”, cod SMIS 156063, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 423/390099/29.12.2022 incheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management si Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului: 10.764.793,24 lei, asistenta financiara nerambursabila 8.224.776,74 lei din care 6.991.060,25 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT si 1.233.716,49 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.
Proiectul se implementeaza in Mun. Craiova, Str. Spania, nr. 35A, judet Dolj, pe o durata de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale în cadrul firmei SC CARDIOMED SRL prin diversificarea activității unei unitati existente, prin procese care nu au fost realizate anterior in unitate, respectiv dezvoltarea unor metode integrate de depistare promptă a cardiomiopatiilor (CM), evindențiindu-se aspectele specifice ale fiecărei forme.
Practic, în urma proiectului vor rezulta noi metode de depistare rapidă și specifică a CM (cu ajutorul rezonanței magnetice cardiace și a coronarografiei, metode implementate prin cercetarea aferentă acestui proiect).
Inovarea este dată de faptul că va rezulta un serviciu semnificativ îmbunătățit prin noutatea metodelor de diagnosticare a cardiomiopatiilor, serviciu ce va fi inclus în fluxul actual de diagnosticare a acestora, atât la nivel de firmă, cât si la nivel național si internațional. Acest nou algoritm va putea fi definit si rafinat doar in urma unei cercetari riguroase realizate impreuna cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, care dispune de mijloacele necesare pentru testarea intr-un mediu medical real a noii metode. 
Astfel, in urma cercetarii, investiția inițială în sensul prezentului proiect și în termenii ghidului aferent reprezintă investiția în activele corporale legată de diversificarea activității unității (prin servicii) prin introducerea unor tehnologii noi în cadrul fluxului tehnologic actual de depistare rapidă și specifică a cardiomiopatiilor, care nu au fost utilizate anterior în unitate.
Firma are ca obiectiv general promovarea investițiilor în Cercetare si Inovare și dezvoltarea de sinergii între întreprinderi si centre de cercetare, prin diversificarea activității firmei, respectiv introducerea unor tehnologii noi de depistare în cadrul fluxului tehnologic actual pentru diagnosticul prompt a bolilor miocardului. Aceasta va duce la îmbunătățirea semnificativă a serviciilor de asistență medicală specializată, respectiv diagnosticarea cu acuratețe a CM, comparativ cu serviciile actuale oferite de Cardiomed SRL și chiar cu cele ce pot fi găsite pe piața românească.
Rezonanța magnetică cardiacă și coronarografia pentru depistarea rapidă și precisa a CM reprezintă  inovații la nivel de firmă (nu au mai fost utilizate în cadrul firmei) și la nivelul regiunii și pieței din România. 
Cardiomed SRL dorește să obțină prin acest proiect o metodă rapidă și precisă pentru diagnosticul exhaustiv al cardiomiopatiilor, ceea ce  va aduce o creștere a speranței de viață a pacienților cu CM, dar și o ușurare a poverii socio-economice pe care o aduc aceste boli.
Așadar, prezentul proiect tehnologic inovativ are ca scop introducerea inovării în activitatea proprie a firmei Cardiomed SRL prin realizarea unui serviciu semnificativ îmbunătățit pe piața românească si la nivelul firmei în scopul producției si comercializării.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.    Diversificarea activității societatii SC CARDIOMED SRL prin introducerea unor tehnologii noi de diagnosticare care nu au fost anterior realizate de către societate în unitatea vizată de investiție
2.    Dezvoltarea experimentală pentru realizarea modelului experimental al metodei inovative de evaluare și management a pacienților cu cardiomiopatii si validarea acestuia 
3.    Introducerea în productie a rezultatelor CD, care presupune implementarea si validarea noii metode, realizarea investiției inițiale (achiziție echipamente) și crearea locurilor de muncă – până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. 
4.    Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 cercetatori, cu norma de lucru partiala, în prima lună de implementare a proiectului

Rezultatele proiectului

1. Raport de cercetare pentru RMN cardiac la pacientii cu cardiomiopatie dilatativa
2. Protocol de RMN cardiac la pacientii cu cardiomiopatie dilatativa
3. Raport de cercetare pentru RMN cardiac la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
4. Protocol de RMN cardiac la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
5. Raport de cercetare pentru investigatia invaziva la pacientii cu cardiomiopatie dilatativa
6. Protocol de investigare invaziva la pacientii cu cardiomiopatie dilatativa
7. Raport de cercetare pentru investigatia invaziva la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
8. Protocol de investigare invaziva la pacientii cu cardiomiopatie hipertrofica
9. Protocol integrat al metodei invovative de diagnostic la pacientilor cu cardiomiopatii
10. Raport de cercetare pentru validarea metodei
11. Manual final de aplicare a metodei
12. Co-publicatii stiintifice public-private: 1 articol stiintific intr-o publicatie de specialitate
13. Documentatii de achizitii echipamente
14. Procese verbale de receptie si punere in functiune Sistem imagistica prin rezonanta magnetica si Sistem cardiologie
interventionala – Angiograf
15. 1 contract de furnizare servicii de consultanta in domeniul inovarii
16. 1 raport al activitatii de transfer tehnologic
17. Management proiect: Raportarea tehnica si financiara a proiectului
18. Informare si publicitate: Anunt de inceput, anunt de sfarsit, placa informativa privind proiectul, etichete autocolante pentru
echipamente
19. Raport de audit financiar final

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020.
Fonduri UE
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro.

Important!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.