Conditii internare/externare

CRITERII DE INTERNARE

– Pacienţi care necesită supraveghere medicală ;

– Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

– Pacienţi la care tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu;

– Pentru evaluarea stării de sănătate (monitorizare).

PRIMUL CONSULT

Când veniți prima dată la centrul nostru vă adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:
1. Act de identitate
2. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic de altă specialitate
3. Rezultate de la toate investigațiile și tratamentele efectuate până la data prezentării
4. Dovada calității de asigurat, cu unul din următoarele documente în funcție de categoria în care vă încadrați:
– adeverință salariat
– ultimul cupon de pensie
– adeverință șomer
– adeverință student
– adeverință coasigurat – eliberată de CAS (pentru cei care nu au card de sănătate)
– adeverință de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială (pentru cei cu ajutor social)
– adeverință “asigurat fără plata contribuției” eliberată de CAS Dolj pe perioada cât beneficiați de tratament pe Program Național de Sănătate, pe care o obțineți în baza următoarelor documente:
– copie act de identitate
5. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

Apoi, sunteți consultați de medicul specialist care, în funcție de ceea ce identifică clinic și paraclinic, din documentele prezentate de dumneavoastră, stabilește conduita ulterioară: tratamentul în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi;

PREZENTARE PENTRU INTERNARE

Prezentarea pentru internare, se face pe bază de PROGRAMARE. La fiecare prezentare, va adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:
1. Act de identitate
2. Dovada calității de asigurat
3. Biletul de internare de la medicul specialist/medicul de familie

4. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

CONDITII DE EXTERNARE:

Furnizand servicii de spitalizare de zi, pacientul paraseste unitatea sanitară, dupa finalizarea procedurilor, în aceeași zi.

 Medicul curant stabileste externarea pacientului in urmatoarele situatii:

– la finalizarea cazului/serviciului medical;
– in situatia transferului intr-o alta unitate sanitara;

Documente pe care pacientul le primeste la externare:

– bilet de externare
– scrisoare medicala     
– rezultatele investigatiilor paraclinice in copie sau original in functie de caz.
– concediul medical          
– referate medicale catre serviciile de expertiza a muncii (dupa caz)
– adeverinta medicala
– prescriptia electronica printata
– recomandare privind acordarea de dispozitive medicale
– recomandare privind acordarea de ingrijiri medicale / paliative la domiciliu

Biletul de externare se va întocmi la externare, in 2 exemplare :

 – in caz de transfer se va inmana pacientului, respectiv apartinatorilor, in momentul externarii; la finalizarea cazului/serviciului se va inmana pacientului.